Stress urine incontinentie

Voor alle duidelijkheid: dit heeft niks met stress te maken zoals we dat in het dagelijks leven ervaren. Met stress wordt in dit geval bedoeld: druk op de blaas. Dit gebeurt tijdens hoesten, niezen of andere activiteiten als sporten, bukken of springen. Als er tijdens deze activiteiten ongewenst urineverlies optreedt, kan er sprake zijn van stress urine incontinentie. Vaak gaat dit samen met het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren. Deze kunnen te slap zijn, te gespannen zijn of niet op het juiste moment aanspannen. Een bekkenfysiotherapeut kan helpen te achterhalen wat het probleem is in het functioneren van de bekkenbodemspieren en de juiste behandeling starten. In de richtlijnen van huisartsen, urologen en gynaecologen staat dat bij deze vorm van urineverlies bekkenfysiotherapie de eerst keuze van behandeling is.