Chronic Pelvic Pain

Veel mensen hebben last van chronische pijn in het bekken, de bekkenbodem of buik. Deze bekken- of buikpijnklachten worden niet altijd goed begrepen. Dat wil zeggen dat een medisch specialist geen oorzaak kan vinden voor deze pijnklachten. Deze pijn kan ontstaan na bijvoorbeeld een blaasontsteking, een operatie of endometriose. Ook kan er een ontsteking van de bijbal of prostaatontsteking aan vooraf zijn gegaan. Het komt echter voor dat zulke pijnklachten ontstaan zonder dat er een aanwijsbare aanleiding is. Inmiddels is bekend dat veel van dit soort pijnklachten worden onderhouden door de spieren in het buik- en bekkengebied. Er wordt dan gesproken over myofasciale pijn. Vaak is er in deze situatie sprake van zogenaamde triggerpoints in verschillende spieren van het buik en bekkengebied. Een triggerpoint kan het beste uitgelegd worden als een pijnlijk punt in een spier. Als er op zo’n punt wordt gedrukt dan ervaren mensen de pijn die ze in het dagelijks leven ook ervaren. Speciale massage van één of meerdere triggerpoints is een effectieve behandeling. De bekkenfysiotherapeut gebruikt hiervoor een protocol dat door Wise en Anderson is ontwikkeld aan de Stanford University in de Verenigde Staten. Daarom wordt dit ook wel eens het Stanford protocol genoemd. Veel informatie hierover kunt u vinden via www.pelvicpainhelp.com Deze website is in het Engels en de informatie is vooral op mannen gericht.