Bekkenfysiotherapeut

Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering (specialisatie) binnen de fysiotherapie. Een bekkenfysiotherapeut heeft –na de opleiding fysiotherapie- een driejarige Masteropleiding afgerond en staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Iedere vijf jaar moet de bekkenfysiotherapeut aan kwaliteitseisen voldoen voor herregistratie.

Soms worden er andere benamingen gebruikt als bekkenbodemtherapie, bekkentherapie of bekkenbodemfysiotherapie. Dit zijn geen beschermde titels en mogen dus door iedereen worden gebruikt. Alleen een bekkenfysiotherapeut voldoet aan de kwaliteitseisen.